โรงแรมประจักษ์ตราซิตี้โฮสเทล Prajaktra City Hostel ตั้งอยุ่เลขที่ 106/45 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เบอร์โทรติดต่อ
086-8604422 , 042-222998 , 042-248567
แฟกซ์
042-248567
Email>>
info@prajaktracity.com

15 + 2 =